Ansvarserklæring

 • Jeg er innforstått med at buldring og aktivitet på Sticky Buldresenter innebærer risiko, og at all aktivitet og opphold på senteret skjer på eget ansvar.
 • Jeg er pliktig til å følge Sikkerhet og trivselsregler for senteret og instrukser fra personalet. Ved brudd på dette har personalet rett til å bortvise personer etter eget skjønn.
 • Jeg er innforstått med at mitt medlemskap og adgangskort er personlig og at dette ikke benyttes til å låse inn andre, ved brudd på dette vil kortet og tilgangen fradras, samt vil alt av skader ligge på eget ansvar.
 • Jeg er pliktig til å varsle personalet dersom jeg oppdager feil og mangler på anlegget eller ser at andres atferd kan utgjøre en risiko.
 • Sticky buldresenter frasier seg ethvert erstatningsansvar for skader som måtte oppstå under klatring eller annen aktivitet på senteret.
 • Det ikke er lov å drive med lønnet instruksjon/grupper i anlegget uten tillatelse fra Sticky Mushroom AS
  .

Ungdom 16-17 år (kan buldre alene, men foresatte må signere ansvarserklæring):

 • Min ungdom er pliktig til å følge Sikkerhet og trivselsregler til senteret og instrukser fra personalet. Ved brudd på dette har personalet rett til å bortvise personer etter eget skjønn.
 • Min ungdom kan benytte adgangskortet uten følge av voksen (som også har medlemskap) – Da vil ansvarlig betaler stå ansvarlig for all aktivitet og opphold på senteret ut ført av respektiv ungdom.
 • Min ungdom er pliktig til å varsle personalet dersom han/hun oppdager feil og eller mangler på anlegget, eller ser at andres atferd kan føre til risiko.

Barn under 16 år (må alltid være under oppsyn av voksen, maks to barn per voksen):

 • Jeg er innforstått med at barn under 16 år må være under oppsyn av en voksen hele tiden og denne har fullt ansvar for sikkerheten til barnet. Ved ubemannede tider kan barnet kun klatre på senteret ved følge og oppsyn av voksen/foresatt med aktivt medlemskap.
 • Mitt barn kan benytte adgangskortet kun ved følge av voksen (som også har medlemskap) – Da vil ansvarlig betaler stå ansvarlig for all aktivitet og opphold på senteret ut ført av respektive barnet.
 • Jeg er ansvarlig for at mitt barn følge Sikkerhet og trivselsregler til senteret og instrukser fra personalet.