Buldreleker for barn!

Rødt og grønt lys

Info og regler

  • En av deltaker starter med å “stå” mens de andre starter ved klatreveggen – ved det “røde lyset”. 

  • Ingen av deltakerne kan røre veggen før den som står har sagt “grønt lys”.

  • Man starter leken i det den som står roper “grønt lys” og snur seg rundt – da kan deltakerne går inn til veggen og klatre opp mot det grønne lyset.

  • Når den som står roper “rødt lys” må deltakerne på veggen stå i ro. Om de beveger seg og den som står ser dette, må den deltakeren ned å starte på nytt.

  • Den som kommer opp og slår på det grønnelyset og roper grønt lys først har vunnet og bytter plass med den som sto.

Trafikklys

Info og regler

  • En av deltaker starter med å “stå” mens de andre starter ved klatreveggen.

  • Ingen av deltakerne kan røre veggen før den som står har sagt elten “rødt lys”, “grønt lys” eller “gult lys”.

  • Leken starter så fort en av lysene blir nevnt – da er det om å gjøre å ta en HÅND på det lystet først. Den som kommer først til det lyset vinner et poeng.

  • Deltakerne går ikke ned fra veggen før noen har samlet 5 poeng. Faller man ned er man ute.

  • Den første som samler 5 poeng vinner og bytter så plass med den som står.