Bli med i Sticky teamet du også!

Sticky Buldresenter er i stor grad driftet på frivillig arbeid fra ildsjeler i klatremiljøet.
Har du lyst til å bidra er det bare å ta kontakt!

Vi trenger Buldrevakter

Vi har frivillige vakter som stiller opp i vårt anlegg. De som jobber frivillig får klatre gratis så lenge de stiller opp for senteret.

Buldrevakter på senteret

I Voss er det frivillige vakter som i stor grad stiller opp og gjør det mulig for Buldresenteret å holde åpnet og prisene nede. Det er et skift med frivillige vakter hver dag, og hver enkelt frivillig vakt stiller opp minimum 5 timer i uken for klubben. Tenk på det neste gang du er innom Buldresenteret!

De som er vakter på senteret får også tilbud om kurs som gjør at de kan jobbe for senteret og tjene penger for jobben de gjør. De betalte oppdragene er gruppetimer, gruppebookinger på dagtid, bursdager og personlig trener.

Som vakt på vårt senter vil du få fri tilgang. I tillegg vil du bli tilbudt kurs ved behov.

Er du interessert i å bli vakt i dag? Send en mail med kort info om deg og din klatreerfaring til stickymushroom.climb@gmail.com

Buldreskole trener

Ved disse tilbudene så må den som er trener da ha sitt eget foretak og stille som selvstendig næringsdrivende. Gjennom Sticky Mushroom vil det stilles med veiledning og bistand inn mot kursing, trenerrollen, instrukser, markedsføring og rekruttering. Fordelene her er at man selv skaper sin egen kundegruppe og kan tjene godt om man får inn mange deltakere. Buldring er en lavterskelaktivitet og derfor er det lett å skape glede og mestring rundt det. Lønn er 210kr pr. gjennomførte KS time

Klatreskolen for barn, ungdom og voksne, altså 3 grupper. Klatreskolen har fokus på utvikle individuelle klatreferdigheter i et fellesskap, hvor mestring og fellesskap står sentralt. Kursene går over 6 uker og tar for seg klatreteknikk, klatretrening og klatreleker. Det er mye å lære av å klatre sammen med andre, og det fokuseres mye på mestring og godt sosialt samvær.

Er du interessert? Send en mail med kort info om deg og din klatreerfaring til stickymushroom.climb@gmail.com

Gruppetime instruktør

Ved disse tilbudene så må den som er trener da ha sitt eget foretak og stille som selvstendig næringsdrivende. Gjennom Sticky Mushroom vil det stilles med veiledning og bistand inn mot kursing, trenerrollen, instrukser, markedsføring og rekruttering. Fordelene her er at man selv skaper sin egen kundegruppe og kan tjene godt om man får inn mange deltakere. Buldring er en lavterskelaktivitet og derfor er det lett å skape glede og mestring rundt det. Lønn er 180kr pr. gjennomførte KS time

Gruppetimer på Sticky buldresenter: Yoga, kondisjon og sirkeltrening

Gruppetimer er for 16+ og har fokus på klatretrening i grupper. Hvor det styres av tid slik at man enkelt selv kan beste den intensiteten som fungerer best. Tilgangen går over 6 i mnd og tar for seg intervalløkter på tau og buldre samt stasjonstrening. Det er felles oppvarming og en effektiv klatreøkt med høy puls, svette og mye moro på 45 min.

Er du interessert? Send en mail med kort info om deg og din klatreerfaring til stickymushroom.climb@gmail.com

Personlig trener

Ved disse tilbudene så må den som er trener da ha sitt eget foretak og stille som selvstendig næringsdrivende. Gjennom Sticky Mushroom vil det stilles med veiledning og bistand inn mot kursing, trenerrollen, instrukser, markedsføring og rekruttering. Fordelene her er at man selv skaper sin egen kundegruppe og kan tjene godt om man får inn mange deltakere. Buldring er en lavterskelaktivitet og derfor er det lett å skape glede og mestring rundt det. Lønn er 360kr pr. gjennomførte KS time

PT tjenestene er for 12+ og har fokus på klatretrening og personlig oppfølging inn mot individuelle målsettinger. Passer perfekt ikke bare for utøveren som ønsker å prestere på et høyt nivå, men også for den som har mål å klatre en rute, eller komme seg opp en klatregrad, eller bare bli flinkere til å lese, må bli bedre en viss teknikk osv.

Er du interessert? Send en mail med kort info om deg og din klatreerfaring til stickymushroom.climb@gmail.com

STICKY MUSHROOM AS

Fagabergvegen 12a – 2624, LILLEHAMMER

STICKY MUSHROOM ™ - 2021