Vår kreative visjon!

- Innovasjonsløsninger rettet mot kreativ aktivitet og opplevelsestrening!

Extended Creative Innovation

Med fokus på helse

Vi i Sticky Mushroom har en visjon om å bedre alle menneskers velvære ved å styrke deres fysiske, psykiske og funksjonelle helse. Dette ønsker vi å gjøre ved å tilby kreative og nytenkende innovasjonsløsninger innen klatring og trening

Sticky teamet består av en liten gjeng med stor lidenskap til trening, klatring og aktivitet. Det som er fellesnevneren, er at vi ønsker å motivere allmenheten til å utøve aktivitet. Dette ønsker vi å gjøre igjennom kreativitet og løsninger som er tilpasset utøverne.

Vi finner dagens trenings- og kroppspress svært høyt, samt er dagens klatreløsninger bygget rundt et svært høyt krav til fysisk styrke og utøvelse – dette er noe vi ønsker å endre med kreative løsninger som fremmer en mer meningsfull og mestringsrik utøvelse av aktivitet. Teamet mener dette er med på skape en lettere og morsomere hverdag – som vil gi alle og en hver generelt mer energi, mer livsglede og velvære!

For tiden jobber vi i Sticky Mushroom med en innovativ klatreløsning som vil være et digitalt klatresystem som dynamisk tilpasser seg til den respektive utøver som bruker løsningen. Løsningen vil ta hensyn til tidligere klatre- og fysiskbakgrunn, samt skadeomfang og andre utfordringer. Med denne løsningen håper vi å skape en mer kreativ og givende hverdag, som alle kan benytte for å få et sunnere liv!

Våre prosjekt

Vi jobber hele tiden med å etablere flere prosjekter som fremmer kreativ aktivitet og klatring!

Selvom Covid-19 kom fort og rammet det Norske kulturlivet hardt, jobber vi videre med et sterke samhold i arrangement kulturen. 

Vi jobber for øyeblikket med to hoved prosjekter – “Easy Climb” og “Deep Water Solo – Vegg”. Easy Climb kommer til å bli et LED- feedback system som kan installeres på hvilken som helst klatre- eller buldrevegg med de klatregrep som man selv ønsker å bruke. Systemet vil styres av en APP og vil sette opp klatreruter og utfordringer tilpasset den personen som klatrer med løsningen. Det funker slik at LED integreringen bak klatregrepene vil lyse opp og vise rutene som man skal klatre på. Systemet vil lære i tråd med deg som utøver og dermed tilpasses rutene og problemene i takt med utøverens progresjon! Systemet kommer også med sosiale programmer, leker og konkurranser som passer utmerket til arrangementer, festivaler eller i vennegrupper!

Deep Water Solo veggen er et prosjekt i samarbeid med Ekstremsportveko. Veggen skal bygges på Vangsvatnet i Voss og har som hensikt å trekke både klatrere og dødsere nærmere festivalområdet. Målet er å samle deltakere og utøvere for et utrolig show og muligheten til å oppleve bredden av alle aktivitetene ekstremsport har å tilby! Kom til Ekstremsportveko 2021 for å kjenne på arenalin kicket eller se alle utøverne som vil falle 8 meter i vannet!

Samfunnsansvar

Våre mål skal bygges på å styrke bærekraft og ansvar rettet mot både samfunnet og miljøet! Vår kreative visjon bygger på å finne andre måter å oppnå målene ved benytte ressursene på nye og smartere måter

Her hos Sticky Mushroom føler vi et ansvar ovenfor samfunnet og miljøet. Det er i dag en utfordring for personer med nedsatt fysikk, psyke eller funksjonalitet å få bearbeidet og forebygget sin egen helse. Dette resulterer dessverre i arbeids-utfordringer, tidligere pensjonering, skader og sykdom. Vi mener derfor at vi må tilrettelegge til hver enkelt, og tenke på en ny og kreativ måte for å gjøre det mulig og motiverende for å utøve aktivitet eller trening. Med dette ønsker vi å bidra til et bedre miljø rundt oss. Dette gjør vi ved å stadig omforme vår forretnings-modell til å bli stadig mer bærekraftig, ressurseffektiv og  miljøvennlig.

Sticky Mushroom

Fagabergvegen 12A – 2624 – LILLEHAMMER

Forhandlere

Redpoint Klatresenter

Samarbeidspartnere 2020

Ekstremsportveko

Livestock festivalen

Klatrefestivalen

Friluftsgruppa HiNN: Lillehammer

Sticky Mushroom AS – Sticky Mushroom ™ 2020