Sikkerhet og trivsel

For at alle skal få en god og sikker opplevelse ved Sticky Buldresenter må alle som klatrer i anlegget skrive under på en ansvarserklæring hvor de bekrefter at de har lest og forstått disse reglene.

Reglene skal sørge for at alle som klatrer på buldreveggene kan gjøre dette uten fare for seg selv eller andre.

 • Klatring innebærer risiko og all klatring og annen aktivitet på Sticky buldresenter foregår på eget ansvar. Alle skal ha signert ansvarserklæring før de kan klatre.
 • Alle klatrere og andre besøkende må rette seg etter betjeningens veiledning og pålegg. Betjeningen kan bortvise eller nekte personer eller grupper adgang som anses uskikket til å benytte klatreanlegget, dette gjelder også medlemmer og medlemskap.
 • Ikke stå, sitt, eller gå i sonen der en annen klatrer kan falle.
 • Vær oppmerksom på andre klatrere når du starter på et bulder.
 • Påse at det er tjukkas eller fallmatte under deg før man starter å klatre.
 • Klatretak kan løsne. Oppdages det løse tak, feil, eller mangler, som kan være av betydning for sikkerheten i anlegget, gi umiddelbart beskjed til en ansatt.
 • Buldremattene skal være fri for drikkeflasker, koster og andre personlige gjenstander og det er ikke lov å spise i buldredelen – benytt heller cafe delen.
 • Alle personskader skal rapporteres til betjeningen.
 • All klatring skjer med minimum singlet og shorts.
 • Klatresko eller innesko er påbudt, barfot er ikke tillatt.
 • Det ikke er lov å drive med lønnet instruksjon/grupper i anlegget uten tillatelse fra Sticky Mushrooms AS.

Fall og fallteknikk

Barn og ungdom

Ungdom mellom 16- 18 år kan oppholde seg og låse seg inn i lokalet uten følge av en voksen så lenge en foresatte har skrevet under på ansvarserklæringen

Barn under 16 år:

 • For å sikre en god og trygg opplevelse skal barn under 13 år være under oppsyn av en voksen hele tiden når de oppholder seg i klatreanlegget, og de skal være under kontinuerlig og tett tilsyn av en voksen om de oppholder seg på senteret. Barn under 16 år må være i følge av voksen for å låse seg inn utenom bemannede tider.

 • Den voksne har fullt ansvar for sikkerheten til barn de har med seg inn i buldreanlegget og må signere på dette.

 • Barna må ikke må løpe, bråke eller forstyrre andre når de oppholder seg på senteret.

STICKY MUSHROOM AS

Strandavegen 7, 5705 VOSS

STICKY MUSHROOM ™ - 2021